•  
 • Úvodní stránka
 •  
 • Historie obce  
 •  
 • Obecní úřad  
 •  
 • Služby v obci  
 •  
 • Fotogalerie
 •  
 • Odkazy  
 •  
 • Kniha návštěv  
 •  
 • E-mail obec

  (webdesing:© Lenka Bělohoubková) 2003/2006

  [CNW:Counter]

   

  Obecní úřad ] Zatupitelstvo obce ] Rozpočet na rok 2005 ] Rozpočet na rok 2004 ] [ Rozpočet 2003 ] Přihlášení k pobytu ] Ceník úhrad ] Elektronická podatelna ]


  Rozpočet na rok 2003

  Příjmy:

  Daň z příjmů osob ze závislé činnosti 250 tis. Kč
  Daň z příjmů z fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 61 tis. Kč
  Daň z příjmů právnických osob 281 tis. Kč
  Daň z příjmů fyzických osob 19 tis. Kč
  Daň právnických osob za obce 38 tis. Kč
  Převod daně z přidané hodnoty 437 tis. Kč
  Správní poplatky 34 tis. Kč
  Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 70 tis. Kč
  Poplatek ze psů 3 tis. Kč
  Poplatek za provoz výherních hracích autom. 8 tis. Kč
  Daň z nemovitosti 260 tis. Kč
  Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 3.1 tis. Kč
  Neinvestiční dotace ze SR 56 tis. Kč
  Převody z vlastních fondů hospodaření 320.8 tis. Kč
  Příjmy z úhrad dobývacích prostor 14 tis. Kč
  Odvádění a čištění odpadních vod, stočné 5 tis.Kč
  Příjmy z poskytovaných služeb-rozhlas 1 tis. Kč
  Záležitosti kultury 15 tis. Kč
  Příjmy z  neinvestičního majetku 2 tis. Kč
  Přijaté nekapitálové příspěvky 30 tis. Kč
  Péče o vzhled a veřejnou zeleň 1 tis.Kč
  Příjmy z úroků 3 tis. Kč
  Dividenta 22 tis. Kč
  Příjmy celkem 1 933,9 tis. Kč

  Výdaje:

  Silnice a nákup služeb 10 tis.  Kč
  Oprava komunikace 500 tis. Kč
  Výdaje na dopravní obslužnost 20 tis. Kč
  Odpadní voda nákup služeb 20 tis. Kč
  Neinv.transfery obcím - ZŠ Bohdalice 93 93 tis. Kč
  Školy Vyškov 5 tis. Kč
  Školy Bučovice 37,9 tis. Kč
  Záležitosti kultury - nákup služeb 20 tis. Kč
  Dary 10 tis. Kč
  Veřejné osvětlení - el. energie 20 tis. Kč
  Veřejné osvětlení - opravy 292,1 tis. Kč
  Komunální služby - platy zaměstnanců 140 tis. Kč
  Osobní výdaje 5 tis. Kč
  Pojištění soc. zabezpečení 36 tis. Kč
  Zdravotní pojištění 13 tis. Kč
  DHDM 15 tis. Kč
  Nákup materiálu 5 tis. Kč
  Plyn škola 30 tis. Kč
  Elektrická energie 6 tis. Kč
  Nákup služeb 30 tis. Kč
  Opravy a údržba 8,9 tis. Kč
  Svoz nebezpečného odpadu 5 tis. Kč
  Svoz komunálního odpadu 110 tis. Kč
  Péče o vzhled obce - nákup materiálu 10 tis. Kč
  PHM 20 tis. Kč
  Nákup služeb 20 tis. Kč
  Opravy a údržba  20 tis. Kč
  Místní zast. orgány os. výdaje 224 tis. Kč
  Činnost místní správy - platy zaměstnanců 60 tis. Kč
  Ostatní osobní výdaje 2 tis. Kč
  Poj. soc. zabezpečení 16 tis. Kč
  Zdravotní pojištění 5 tis. Kč
  Knihy, tisk 10 tis. Kč
  Nákup materiálu  10 tis. Kč
  Plyn  20 tis. Kč
  Elektrická energie  3 tis. Kč
  Služby pošt 1 tis. Kč
  Telekom a radiokomunikace 12 tis. Kč
  Školení a vzdělávání  2 tis. Kč
  Nákup služeb 10 tis. Kč
  Opravy a údržba 10 tis. Kč
  Programové vybyvení 20 tis. Kč
  Platby daní  a poplatků 4 tis. Kč
  Služby peněžních ústavů 8 tis. Kč
  Výdaje celkem 1 933,9 tis. Kč