•  
 • Úvodní stránka
 •  
 • Historie obce  
 •  
 • Obecní úřad  
 •  
 • Služby v obci  
 •  
 • Fotogalerie
 •  
 • Odkazy  
 •  
 • Kniha návštěv  
 •  
 • E-mail obec

  (webdesing:© Lenka Bělohoubková) 2003/2006

  [CNW:Counter]

   

  Obecní úřad ] Zatupitelstvo obce ] Rozpočet na rok 2005 ] [ Rozpočet na rok 2004 ] Rozpočet 2003 ] Přihlášení k pobytu ] Ceník úhrad ] Elektronická podatelna ]


  Rozpočet na rok 2004

  Příjmy:

  Daň z příjmů osob ze závislé činnosti 297 tis. Kč
  Daň z příjmů z fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 57 tis. Kč
  Daň z příjmů právnických osob 330 tis. Kč
  Daň z příjmů fyzických osob s vybranou zvl. sazbou 19 tis. Kč
  Daň právnických osob za obce 10 tis. Kč
  Převod daně z přidané hodnoty 502 tis. Kč
  Správní poplatky 17 tis. Kč
  Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 65,5 tis. Kč
  Poplatek ze psů 4 tis. Kč
  Poplatek za provoz výherních hracích autom. 4 tis. Kč
  Daň z nemovitosti 287,7 tis. Kč
  Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 3,3 tis. Kč
  Neinvestiční dotace ze SR 150 tis. Kč
  Převody z vlastních fondů hospodaření 155,9 tis. Kč
  Příjmy z úhrad dobývacích prostor 19,6 tis. Kč
  Odvádění a čištění odpadních vod, stočné 5 tis.Kč
  Příjmy z poskytovaných služeb-rozhlas 1,5 tis. Kč
  Záležitosti kultury 20 tis. Kč
  Příjmy z prodeje neinv. majetku 3 tis. Kč
  Přijaté nekapitálové příspěvky 15 tis. Kč
  Péče o vzhled a veřejnou zeleň 0,3 tis.Kč
  Příjmy z úroků 2,5 tis. Kč
  Dividenta 35 tis. Kč
  Stav bank. účtu na poč. období 529,4 tis. Kč
  Příjmy celkem 1 933,9 tis. Kč

  Výdaje:

  Silnice a nákup služeb 10 tis.  Kč
  Revitalizace říčních systémů 550 tis. Kč
  Výdaje na dopravní obslužnost 20,6 tis. Kč
  Odpadní voda nákup služeb 15 tis. Kč
  Neinv.transfery obcím - ZŠ Bohdalice 93 94 tis. Kč
  Neinv. přísp. LSPP 13,8 tis. Kč
  Školy Vyškov 6 tis. Kč
  Školy Bučovice 8,4 tis. Kč
  Dětské hřiště 270 tis. Kč
  Záležitosti kultury - nákup služeb 35 tis. Kč
  Dary 16 tis. Kč
  Veřejné osvětlení - el. energie 35 tis. Kč
  Veřejné osvětlení - opravy 5 tis. Kč
  Komunální služby - platy zaměstnanců 200 tis. Kč
  Osobní výdaje 5 tis. Kč
  Pojištění soc. zabezpečení 52 tis. Kč
  Zdravotní pojištění 18 tis. Kč
  DHDM 15 tis. Kč
  Nákup materiálu 40 tis. Kč
  Plyn škola 37,6 tis. Kč
  Elektrická energie 6,8 tis. Kč
  Nákup služeb 5 tis. Kč
  Opravy a údržba 40 tis. Kč
  stroje, přístroje, zařízení 142 tis.Kč
  Svoz nebezpečného odpadu 7 tis. Kč
  Svoz komunálního odpadu 118,8 tis. Kč
  Péče o vzhled obce - nákup materiálu 20 tis. Kč
  PHM 10 tis. Kč
  Nákup služeb 3 tis. Kč
  Úprava a údržba veř. zeleně  270 tis. Kč
  Místní zast. orgány os. výdaje 224 tis. Kč
  Činnost místní správy - platy zaměstnanců 110 tis. Kč
  Ostatní osobní výdaje 2 tis. Kč
  Poj. soc. zabezpečení 28,6 tis. Kč
  Zdravotní pojištění 9,9 tis. Kč
  Knihy, tisk 5,5 tis. Kč
  Činnost související s vedením kroniky 2 tis. Kč
  Pohoštění 7 tis. Kč
  Nákup materiálu  6,7 tis. Kč
  Plyn  10 tis. Kč
  Elektrická energie 3,5 tis. Kč
  Služby pošt 1 tis. Kč
  Telekom a radiokomunikace 12,5 tis. Kč
  Školení a vzdělávání  2 tis. Kč
  Nákup služeb 20 tis. Kč
  Opravy a údržba 10 tis. Kč
  Programové vybavení 20 tis. Kč
  Platby daní  a poplatků 4,5 tis. Kč
  Služby peněžních ústavů 9,5 tis. Kč
  Výdaje celkem 2.533,7 tis. Kč


  Schváleno na veřejném zasedání ZO: 27.2.2004