•  
 • Úvodní stránka
 •  
 • Historie obce  
 •  
 • Obecní úřad  
 •  
 • Služby v obci  
 •  
 • Fotogalerie
 •  
 • Odkazy  
 •  
 • Kniha návštěv  
 •  
 • E-mail obec

  (webdesing:© Lenka Bělohoubková) 2003/2006

  [CNW:Counter]

   

  Obecní úřad ] Zatupitelstvo obce ] [ Rozpočet na rok 2005 ] Rozpočet na rok 2004 ] Rozpočet 2003 ] Přihlášení k pobytu ] Ceník úhrad ] Elektronická podatelna ]

  Rozpočet na rok 2005

  Příjmy:

  Daň z příjmů osob ze závislé činnosti 325 tis. Kč
  Daň z příjmů z fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 53 tis. Kč
  Daň z příjmů právnických osob 355 tis. Kč
  Daň z příjmů fyzických osob s vybranou zvl. sazbou 23 tis. Kč
  Daň z přidané hodnoty 535 tis. Kč
  Správní poplatky 16,5 tis. Kč
  Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 67,5 tis. Kč
  Poplatek ze psů 3,7 tis. Kč
  Poplatek za provoz výherních hracích autom. 4 tis. Kč
  Daň z nemovitosti 289,2 tis. Kč
  Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 3,5 tis. Kč
  Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 150 tis. Kč
  Převody z vlastních fondů hospodaření 126,2 tis. Kč
  Příjmy z úhrad dobývacích prostor 0,3 tis. Kč
  Odvádění a čištění odpadních vod, stočné 5,2 tis.Kč
  Příjmy z poskytovaných služeb-rozhlas 1,5 tis. Kč
  Záležitosti kultury 20 tis. Kč
  Přijaté nekapitálové příspěvky 15 tis. Kč
  Příjmy z úroků 2,5 tis. Kč
  Dividenta 25 tis. Kč
  Stav bank. účtu na poč. období 736,7 tis. Kč
  Příjmy celkem 2757,8 tis. Kč

  Výdaje:

  Silnice a nákup služeb 5 tis.  Kč
  Výdaje na dopravní obslužnost 12,8 tis. Kč
  Odpadní voda nákup materiálu 20,9 tis. Kč
  Odpadní voda nákup služeb 115 tis. Kč
  Revitalizace říčních systémů 1 046 tis. Kč
  Neinv.transfery obcím - ZŠ Bohdalice 99 tis. Kč
                                  - ZŠ Bučovice 12,5 tis. Kč
  Činnost související s vedením kroniky 2 tis. Kč
  Rozhlas - přísp. OSA 0,8 tis. Kč
  Dětské hřiště 50 tis. Kč
  Záležitosti kultury - nákup služeb 50 tis. Kč
                               Dary 15 tis. Kč
                               Pohoštění 15 tis. Kč
  Neinvestiční příspěvky LSPP 15 tis. Kč
  Veřejné osvětlení - el. energie 35 tis. Kč
  Veřejné osvětlení - opravy 10 tis. Kč
  Údržba plynovodu 27,4 tis. Kč
  Komunální služby - platy zaměstnanců 270 tis. Kč
  ONN 3,8 tis. Kč
  Pojištění soc. zabezpečení 70 tis. Kč
  Zákonné pojištění 1,2 tis. Kč
  Zdravotní pojištění 25 tis. Kč
  DHDM 15 tis. Kč
  Nákup materiálu 40 tis. Kč
  Plyn škola 37,6 tis. Kč
  Elektrická energie 10 tis. Kč
  Nákup služeb 19,2 tis. Kč
  Opravy a údržba 12,6 tis. Kč
  Svoz nebezpečného odpadu 7 tis. Kč
  Svoz komunálního odpadu 120 tis. Kč
  Péče o vzhled obce - nákup materiálu 20 tis. Kč
  PHM 10 tis. Kč
  Nákup služeb 3 tis. Kč
  Místní zast. orgány os. výdaje 308 tis. Kč
  Činnost místní správy - platy zaměstnanců 110 tis. Kč
  Ostatní osobní výdaje 2 tis. Kč
  Poj. soc. zabezpečení 28,6 tis. Kč
  Zdravotní pojištění 9,9 tis. Kč
  Zákonné pojištění 0,8 tis. Kč
  Knihy, tisk 10 tis. Kč
  Nákup materiálu  8 tis. Kč
  Plyn  10 tis. Kč
  Elektrická energie 5 tis. Kč
  Služby pošt 2 tis. Kč
  Telekom a radiokomunikace 20 tis. Kč
  Školení a vzdělávání  2 tis. Kč
  Nákup služeb 20 tis. Kč
  Opravy a údržba 10 tis. Kč
  Platby daní  a poplatků 1 tis. Kč
  Služby peněžních ústavů 8 tis. Kč
  Vratky - fin. vypořádání min. období 6,7 tis. Kč
  Výdaje celkem 2 757,8 tis. Kč


  Schváleno na veřejném zasedání ZO: 7.2.2005