•  
 • Úvodní stránka
 •  
 • Historie obce  
 •  
 • Obecní úřad  
 •  
 • Služby v obci  
 •  
 • Fotogalerie
 •  
 • Odkazy  
 •  
 • Kniha návštěv  
 •  
 • E-mail obec

  (webdesing:© Lenka Bělohoubková) 2003/2006

  [CNW:Counter]

   

  Obecní úřad ] Zatupitelstvo obce ] Rozpočet na rok 2005 ] Rozpočet na rok 2004 ] Rozpočet 2003 ] [ Přihlášení k pobytu ] Ceník úhrad ] Elektronická podatelna ]


    Označení postupu Hlášení změny trvalého bydliště
    Kód životní situace -
  3    
  4 Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.
  Změnu místa trvalého pobytu hlásí občan na ohlašovně nového místa trvalého pobytu (obecní úřad). Hlásit místo trvalého pobytu může občan pouze do objektu, který je určen pro bydlení, individuální rekreaci nebo ubytování, k tomuto účelu je i zkolaudován a označen číslem popisným, evidenčním.
  5 Kdo je oprávněn podat žádost, iniciovat jednání apod. Žádost může podat kterýkoliv občan
  6 Podmínky, za kterých může být dosaženo výsledku a postup pro řešení dané životní situace  
  7 Způsob, jakým je možno iniciovat řešení životní situace, podat žádost apod. Osobní návštěva s předáním žádosti na OÚ
  8 Název instituce (úřad veřejné správy, obcí zřizovaná instituce, jiná organizace najímaná k příslušnému účelu úřadem veřejné správy), která záležitost vyřizuje Obecní úřad Bohaté Málkovice
  9 Konkrétní organizační útvar (případně konkrétní pracovník) a kde (na jaké adrese, patro, číslo místnosti, úřední hodiny, telefonní číslo apod.) záležitost vyřizuje ---
  10 Potřebné doklady a další podklady požadované po žadateli Občan při hlášení změny místa trvalého pobytu předkládá:
  - občanský průkaz, u něhož není oddělena vyznačená část v důsledku změny místa
  trvalého pobytu,
  - doklad o vlastnictví bytu nebo objektu (rozumí se výpis z katastru nemovitostí) nebo
  - doklad o oprávnění užívat byt (např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva, dohoda o ubytování) nebo
  - písemné potvrzení oprávněné osoby
   
  11 Formuláře používané při řešení dané životní situace požadované právním nebo interním předpisem
  Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  12 Správní a jiné poplatky Za ohlášení změny místa trvalého pobytu vybere ohlašovna správní poplatek ve výši 50,- Kč. Hlásí-li občan současně změnu místa trvalého pobytu i za děti žijící s ním ve společné domácnosti, vybere ohlašovna správní poplatek pouze jednou.
  13 Lhůty a termíny  
  14 Další účastníci (dotčení) postupu  
  15 Popis dalších činností požadovaných po žadateli
  Za občana mladšího l5 let hlásí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce, předkládá svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, pokud nemá dítě zapsáno v občanském průkazu
  16 Název a odkaz na funkční elektronickou službu, která umožňuje vyřízení příslušné záležitosti, pokud existuje ---
  17 Číslo a název příslušného právního předpisu (předpisy vydávané ve Sbírce zákonů), a úplné označení příslušného ustanovení ---
  18 Označení souvisejících předpisů ---
  19 Místo, lhůta a způsob pro podání opravného prostředku (jako např. odvolání), a všechny s ním související požadavky kladené na žadatele včetně názvu příslušného formuláře, způsobu a místa, kde jej lze získat ---
  20 Sankce, které mohou být uplatněny vůči občanovi (podnikatelskému subjektu) nebo orgánu veřejné správy při nedodržení předepsaných povinností, postupů, podmínek apod. ---
  21 Vybrané nejdůležitější často kladené otázky, související s danou životní situací, a stručné odpovědi na ně
  Občan při hlášení vyplní a podepíše "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který obsahuje tyto údaje:
  - jméno a příjmení, rodné číslo, novou a předchozí adresu trvalého pobytu, děti do l5 let
  společně ubytované,
  - v případě, že nevlastní požadovaný doklad, který mu osvědčuje právní titul bydlení,
  nechává si potvrdit přihlašovací tiskopis oprávněnou osobou před pracovníkem ohlašovny nebo doloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby,
  - občan vyplní údaje o vlastníkovi objektu.
   
  22 Související informace z pohledu resortu a daného území, umožňující se seznámit se širším kontextem řešené životní situace, běžnými lhůtami vyřízení apod., odkud jsou čerpány potřebné finanční zdroje atd. ---
  23 Jiné informační zdroje, komunikační formy ---
  24 Související životní situace/návody k řešení životních situací a další související odkazy např. na právní předpisy ---
  25 Označení odpovědného správce popsaného postupu ---
  26 Jméno osoby - odpovědného správce popsaného postupu (návodu) ---
  27 Datum, od kterého návod platí ---
  28 Datum poslední aktualizace a nebo verifikace správnosti postupu (návodu) ---
  29 Datum konce platnosti, je-li známo ---
  30 Případná upřesnění a poznámky, především pro zaměstnance VS, které mohou pomoci úředníkovi při orientaci v životní situaci občana ---